Sold out

KOMPENDIUM: DIGITALT MÖNSTERSKAPANDE - EN LATHUND

100,00kr
  • KOMPENDIUM: DIGITALT MÖNSTERSKAPANDE - EN LATHUND

Digitaliseringen påverkar alla samhällets delar och textilfacket är inget undantag. De flesta analoga mönster som skapas idag behöver omtolkas digitalt innan de kan vidarebearbetas av producenter och andra uppdragsgivare runt om i världen. Samtidigt ökar efterfrågan och intresset för mönstersom skapats med helt digitala medel. Med stöd från Stiftelsen Längmanska Kulturfonden, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Malmö Stad och Region Skåne har Textiltryck Malmö genomfört ett projekt med målet att bidra till digital kompetensutveckling inom textilfacket, vilket bland annat lett till skapandet av denna pedagogiska publikation. Författare är Cecilia Pettersson, illustratör och mönsterformgivare verksam i Göteborg med stor erfarenhet av att på professionell nivå skapa och omtolka mönster digitalt samt att undervisa i ämnet. Tillsammans med Cecilia har Textiltryck Malmös projektledare ringat in viktiga aspekter som spelar stor roll i digitalt arbete med mönster, både i pixel- och vektor baserad programvara. Steg för steg går författaren igenom hur en skannar, retuscherar och skapar olika typer av mönsterrapporter. Skriften är rikt illustrerad med bilder som visar de olika steg som genomgås. Målet med publikationen är att skapa ett stöd för textilformgivare i arbetet med att skapa mönsterdigitalt med fokus på programmen Photoshop och Illustrator vilka används av i stort sett alla profesionella sammanhang.
Textiltryck Malmös medlemmar kan välja att istället köpa och hämta den på verkstaden, då utan fraktkostnad.